Hướng dẫn quý khách hàng nhập thông tin nội dung cần tư vấn cho chúng tôi:

  1. Tên sản phẩm cần tư vấn.
  2. Số người sử dụng.
  3. Mục đích sử dụng ( sinh hoạt hay sản xuất).
  4. Số nhà vệ sinh ( với máy nước nóng năng lượng mặt trời ).
  5. Số tầng nhà (với máy nước nóng năng lượng mặt trời ).
  6. Lắp đặt trên mái bằng hay mái nghiêng? (với máy nước nóng năng lượng mặt trời ).
  7. Nước có chất ăn mòn kim loại không? (với máy nước nóng năng lượng mặt trời ).
  8. Đã lắp đặt bình nước nóng chạy điện chưa?(với máy nước nóng năng lượng mặt trời ).
  9. Hình ảnh vị trí dự kiến lắp đặt.