Thẻ: Ống chân không thu nhiệt lõi đồng

ong-heatpipe

Ống chân không thu nhiệt lõi đồng

Ống dẫn nhiệt có thể như là một khái niệm mới, nhưng có lẽ bạn đang sử dụng ống dẫn nhiệt hàng ngày mà thậm chí không biết. Máy tính xách tay thường xuyên sử dụng các ống dẫn nhiệt nhỏ để dẫn nhiệt ra khỏi CPU, và hệ thống điều hòa không khí thường […]